Dreigende opheffing productschappen

De productschappen wachten met spanning op een kabinetsstandpunt, nadat de 2e Kamer in december een motie aanvaardde om de product- en bedrijfschappen op te heffen. De productschappen hopen dat het kabinet bij het eigen standpunt blijft en dat de schappen zich moeten concentreren op kerntaken als plantgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn.