Declaratieverplichtingen

In verordening EG 1169-2011 (Richtlijn 2000/13  ingetrokken) staan de richtlijnen vermeld aan welke declaraties er moeten worden voldoen op het etiket en/of begeleidend document. Op de levensmiddelen dienen de volgende verplichte vermeldingen aangegeven te worden: 

 •  Benaming van het levensmiddel
 • Lijst van ingrediënten;
 • Nettohoeveelheid van het levensmiddel;
 • Datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
 • Hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten (KWID);
 • Elke stof of technische hulpstof die wordt genoemd of afgeleid is van de in bijlage II genoemde allergenen;
 • Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
 • Naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde exploitant van een levensmiddelenbedrijf;
 • Land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig (artikel 26);
 • Gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel (alleen indien het zonder gebruiksaanwijzing moeilijk is te bereiden);
 • Alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%; het effectief alcoholvolumegehalte;
 • Productiecode
 • Een vermelding inzake gebruik van een verpakkingsgas (indien van toepassing)
 • Het cafeïnegehalte (indien van toepassing)
 • Een vermelding inzake in de waar aanwezige zoethout (indien van toepassing)

Vanaf december 2016 dient ook een Voedingswaardevermelding op het etiket te worden aangegeven

In deze wetgeving staan ook een aantal aanduidingen vermeld welke in bepaalde situaties van belang zijn om te declareren. Bijv.

Etiketten op voedingsmiddelen met kleurstoffen E102, E104, E110, E122, E124 en E 129 moeten vanaf 20 juli 2010 een extra vermelding bevatten
”kan de activiteit en oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden” 

In het geval van eet- en drinkwaren die met een ioniserende straling is behandeld, dient één van de volgende aanduiding op het etiket te zijn opgenomen:

 • “doorstraald”;
 • “door straling behandeld”;
 • “met ioniserende straling behandeld”. 
 •  Voor diepvries producten geldt dat de volgende gegevens op het etiket dienen vermeld te worden:

 • De vermelding “diepvries” toe te voegen aan de aanduiding
 • Invriesdatum
 • Een vermelding aangevende gedurende welke periode en bij welke temperatuur of in welke installatie de diepgevroren levensmiddelen bij de eindgebruiker bewaard kunnen worden.
 • De vermelding “na ontdooiing niet opnieuw invriezen”
 • Zo zijn er diverse soorten etiketteringrichtlijnen en declaratieverplichtingen.

  Good4Food Consultants kan u hierbij ondersteunen.