Uitvoering

De uitvoering van deze audits is bij Good4Food Consultants in deskundige handen.

Audits kunnen worden uitgevoerd op een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen datum. De inhoud van de uitgevoerde audit is afhankelijk van het te beoordelen criterium, maar omvat over het algemeen de volgende stappen:

  • Het voorbereiden van de audit.
  • Het verzamelen van gegevens van het te auditen object.
  • Het beoordelen en analyseren van verzamelde gegevens.
  • Het toetsen van de vastgestelde situatie aan de wettelijke eisen en eventueel eisen van de gehanteerde certificeerstandaard.
  • Het opstellen van conclusies en aanbevelingen en het rapporteren van de resultaten van het onderzoek.
  • Het maken van afspraken m.b.t. uit te voeren acties n.a.v. de conclusies en opvolging van de audit.

Rapportage:

Een auditrapport wordt binnen 7 werkdagen na de gehouden audit uitgebracht aan de opdrachtgever. De rapportage van de resultaten kan in verschillende vormen worden uitgevoerd, hierbij moet u denken aan een geprint en/of digitaal rapport. Tevens is het mogelijk om foto’s in de rapportage op te laten nemen.