IFS

De Duitse en Franse retailorganisaties, vertegenwoordigd door de HDE (Hauptverband de Deutschen Einzelhandels) en de FCD (Fédéderation des Enterprises du commerce et de la Distribution), hebben in onderling overleg een richtlijn opgesteld onder de naam International Food Standard (IFS), die in deze landen breed geaccepteerd is. Hoewel de systematiek van beoordeling afwijkt van de BRC standaard is het eisenpakket grotendeels gelijk. Ook deze standaard is erkend door de GFSI.

Evenals bij de BRC-GS is de structuur en inhoud van de standaard is zo ontworpen dat de beoordeling van gebouwen en terreinen van een bedrijf, operationele systemen en procedures door een gekwalificeerde derde partij – de certificerende instelling – tegen de vereisten van de standaard mogelijk is.

Tegenwoordig vallen alle levensmiddelenproducenten, die de detail- en groothandel voorzien van handelsmerken, onder een auditering conform de IFS.

De IFS kan worden toegepast voor de gehele levensmiddelenketen, uitgezonderd de primaire productie.

De International Food Standard heeft naast de standaard voor voedselveiligheid ook de Transport, Logistic and Storage Standard (ILS) en Brokers uitgebracht.