Leveranciersaudits

Als onderdeel van een voedselveiligheidssysteem moet een bedrijf kunnen aantonen dat het zijn grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmaterialen, hulpstoffen en diensten, die van invloed kunnen zijn op de voedselveiligheid van het proces en het eindproduct, uitsluitend betrekt van bedrijven die vooraf zijn getoetst op hun vermogen voedselveilige producten en/of diensten te leveren.

In een aantal gevallen kan de betreffende leverancier zijn eigen voedselveiligheidssysteem hebben geborgd en gecertificeerd en kan hij hiervan bewijzen overleggen. Maar het kan ook zijn dat deze bewijzen ontbreken en dan moet u zelf toetsen of hier sprake is van een goede borging van voedselveiligheid of niet. Hiervoor kan een zogenaamde leveranciersaudit worden uitgevoerd.

Dit zijn aangekondigde bedrijfsbezoeken bij uw toeleveranciers, waarbij de bedrijfsvoering en contractafspraken worden beoordeeld op aspecten van hygiëne en voedselveiligheid. Dit gebeurd aan de hand van het eigen voedselveiligheidssysteem van de leverancier en de contractafspraken met uw organisatie. Getoetst wordt of de gekozen leveranciers een zodanig voedselveiligheidssysteem hanteren, dat geen onverwachte  risico’s te verwachten zijn via de door hen geleverde producten of diensten.

Van elke leveranciersaudit wordt een rapport met de bevindingen en beoordelingen opgesteld, waarbij adviezen worden toegevoegd.

U kunt de uitvoering van leveranciersaudits volledig aan Good4Food Consultants toevertrouwen