Certificeringsaudits

Elk bedrijf heeft zijn eigen motivatie om zijn kwaliteits- en/of voedselveiligheidssysteem te laten certificeren volgens een van de erkende systeemnormen. Men kan ook kiezen voor certificatie volgens een norm gericht op een deelaspect, zoals bijv biologische productie (SKAL), verantwoorde visserij (MSC), voedselveiligheid (BRC-GS, ISO/FSSC 22000, IFS, enz.) of kwaliteit (ISO 9001).
Een organisatie krijgt alleen een certificaat  als het in voldoende mate voldoet aan de eisen van de bijbehorende norm. Om dit te kunnen vaststellen is een onderzoek (audit) nodig.Een erkende certificeerder beoordeelt de opzet en uitwerking van het kwaliteitssysteem en kan het certificaat dat bij dat kwaliteitssysteem hoort toekennen of het bedrijf hiervoor voordragen. Een dergelijke certificeringsaudit mag alleen worden uitgevoerd door daartoe ‘erkende’ certificerende instanties, die de bevoegdheid hebben certificaten toe te kennen.

Die erkenning heet “accreditatie” en kan worden verstrekt door een door de overheid erkende instelling. In Nederland kennen we de Raad van Accreditatie, maar ook andere Europese landen hebben een accreditatie instelling, zoals  COFRAC (Frankrijk), DAR-AKB (Duitsland), ENAC (Spanje) en UKAS (Groot Brittannië).

Een in Nederland werkende certificeerinstellingen zijn meestal geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie maar kunnen ook opereren met een accreditatie uit een ander Europees land.
Na ten hoogste één of drie jaar wordt de certificeringsaudit in volle omvang herhaald volgens het normpakket dat dan geldig is. Een certificaat heeft dus een beperkte geldigheidsduur van maximaal één of drie jaar, afhankelijk van de gehanteerde norm.
Hoewel Good4Food Consultants geen accreditatie heeft en dus zelf geen certificeeraudits kan uitvoeren, kunnen de Consultants wel een pre-audit uitvoeren. Onze consultants hebben veel ervaring in deze, omdat we reeds vele klanten tijdens een certificeringsaudit hebben bijgestaan. Bovendien zijn onze consultants zelf opgeleid als lead-auditoren.

Good4Food Consultants kan u ondersteunen en begeleiden naar een succesvolle certificering door geaccrediteerde certificeerinstelling