Trainingen

Hierbij worden de mensen bewust gemaakt van de achtergronden die ten grondslag liggen aan de hygiëne eisen in de praktijk en komen naast microbiologie nog onderwerpen aan bod als de invloed van temperatuur en omgeving, het nut van registreren, produceren en schoonmaak.

Een goede training is een wezenlijk onderdeel van een goed werkend kwaliteitssysteem. Dit geldt niet alleen voor een HACCP, ISO/FCSSC 22000 en/of BRC c.q. IFS systeem, maar ook voor alle andere certificeerbare systemen. Alleen als  de medewerkers goed kennis en inzicht hebben in het hoe en waarom van een systeem, kan een kwaliteitssysteem goed werken en voor het bedrijf van toegevoegde waarde zijn.

Daarom besteed Good4Food Consultants vanuit haar visie en missie veel aandacht aan het opleiden van mensen, waarbij het belang van het nemen van eigen verantwoordelijkheid tijdens de hele training centraal staat.