Hygiëne-inspecties

De warenwet vereist dat in alle processtappen bij bereiding, behandeling, opslag en transport van eet- en drinkwaren de hoogste mate van hygiëne wordt gewaarborgd. De NVWA ziet streng toe op naleving van deze vereisten. Voor een objectief oordeel kunnen wij desgewenst regelmatig hygiëne-audits uitvoeren, adviseren bij het uitvoeren van de hygiëneregels, alsmede uw personeel trainen in de basisvaardigheden van HACCP.

Bij de uitvoering van hygiëne-inspecties baseren wij ons uiteraard op geldende wet- en regelgeving, maar ook op de aanvullende richtlijnen, die kunnen zijn opgenomen in de wettelijk erkende hygiënecodes voor verschillende sectoren (zoals horeca/catering en zorginstellingen) of in certificeernormen als HACCP, BRC-GS, IFS, ISO/FSSC 22000 e.a.

Tijdens de door ons uitgevoerde hygiëneaudits beoordelen wij onder meer de staat van algemene bedrijfs- en proceshygiëne, richtlijnen voor en naleving van persoonlijke hygiëne, systeem van goederenopslag, routings van product en personen, onderhoud van apparatuur en gebouwen, bestrijding van ongedierte, afvalverwerking en beoordeling van geschiktheid van de ruimtes waarin productbereiding plaatsvindt.

Na de inspectie bespreekt onze consultant met u de bevindingen van de hygiëne-inspectie en ontvangt u binnen 7 werkdagen een uitgebreide rapportage van onze bevindingen met waar mogelijk voorstellen c.q. aanbevelingen voor aanpassing/verbetering van de situatie, dat als basis kan dienen voor een op te stellen verbeterplan.

Uiteraard is deze rapportage tevens uitgangspunt tijdens volgende inspecties om zo uw bedrijfshygiëne systematisch te kunnen verbeteren.

De hygiëne-inspecties kunnen zowel gepland als ongepland worden uitgevoerd en desgewenst zowel met of zonder vooraankondiging.