ISO/FSSC 22000

Deze ISO norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen en combineert concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius met de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.

De norm is van toepassing op bedrijven in de voedingsmiddelensector, variërend van primaire productie tot retail en op toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en de reinigingsmiddelenindustrie. Hierbij kan gedacht worden aan leveranciers van apparatuur of hulpmiddelen die zich richten op de voedingsmiddelenindustrie en dienstverlenende bedrijven (o.a. transport, distributie, reiniging, onderhoud).
Al deze organisaties kunnen in tegenstelling met HACCP, BRC en IFS een ISO 22000 certificaat behalen.

Wat is de inhoud van ISO 22000?
De standaard bestaat uit drie onderdelen:

  • Eisen voor algemene hygiënepraktijken ( “good practices” or “pre-requisite programmes”).
  • Eisen voor HACCP conform de HACCP principes van de Codex Alimentarius.
  • Eisen voor een managementsysteem.

De eisen voor algemene hygiënepraktijken staan niet in detail vermeld in de standaard maar er wordt een verwijzing gemaakt naar bestaande richtlijnen. Omdat aanvankelijk een sectorspecifieke verwijzing ontbreekt is de norm moeilijk te vergelijken met de normen van BRC en IFS, wat acceptatie door GFSI heeft vertraagd.
Er zijn sectorspecifieke specifieke aanvulling op ISO 22000 verschenen.Deze document (Technische sheets) geven de voorwaarden voor pre-requiste programma’s die kunnen helpen bij de beheersing van voedselveiligheid.

In februari 2009 heeft de stichting het schema voor goedkeuring ingediend bij het Global Food Safety Initiative (GFSI). Deze goedkeuring is in februari 2010 officieel bekrachtigd. Retailers kunnen nu het FSSC 22000 certificaat accepteren, net als dat nu al gebeurt met de  BRC en IFS schema’s.

Good4Food Consultants kan u begeleiden naar een succesvolle implementatie van ISO/FSSC 22000.