Food Standard

IFS versie 6 .

De IFS Food versie 6, die is opgezet in nauwe samenwerking met de retail-sector, producenten, voedselverstrekkers en certificatie-instellingen wordt in januari 2012 officieel gepubliceerd als gratis download op de IFS website.                                                                                                                                                                                                                    

Belangrijkste wijzigingen in de IFS Food versie 6 zijn:

  1. Een gewijzigd scoresysteem voor betere vaststelling hoe bedrijven ‘best practices’ moeten implementeren;
  2. Duidelijkere regels voor de bepaling van de duur van de audit. Alle certificatie-instellingen gaan deze regels hanteren.  Invoering van een IFS Integrity Program, om de prestaties van de certificatie-instellingen en auditoren te monitoren.
  3. Omdat IFS Food niet alleen een voedselveiligheidnorm maar ook een kwaliteitsnorm wil zijn bevat IFS versie 6 zal meer kwaliteits eisen zoals b.v. nutritionele analyses, meer eisen aan beheersing van gewicht en aan de kwaliteit/kwantiteit van de informatie op de etikettering, enz.;
  4. Grondige richtlijnen worden ontwikkeld om bedrijven te helpen met het implementeren van de eisen in de GFSI Guidance document versie 6 gebaseerd op risicobeoordeling en – vooral – op de wetgeving van het desbetreffende land.
  5. De nieuwe IFS Food 6 wordt strenger in de beoordeling van niet geïmplementeerde of onvoldoende geïmplementeerde eisen, die nu worden beoordeeld met een “D” wanneer zij geen gevaar opleveren voor de voedselveiligheid en/of geen inbreuk op de levensmiddelwetgeving inhouden met een score van 0 punten toegekend. In versie 6 wordt een malus (aftrek) van 20 punten toegepast.
  6. Meer gewicht wordt toegekend aan kwalitatieve criteria, zoals steekproefsgewijze controle op de naleving van de nominale afvultoleranties en controle of de op de verpakking van een levensmiddel afgedrukte voedingswaardenanalyse in overeenstemming is met de daadwerkelijke producteigenschappen en of de producent specifieke eisen aan de productverpakking heeft uitgewerkt  die gebaseerd zijn op een risicoanalyse bij gebruik voor het beoogde gebruiksdoel.
  7. Nieuwe criteria, die de toelating en bewaking van leveranciers van dergelijke ingekochte producten en de processen voor de leveranciersbeoordeling toetsen.
  8. Verplichte invulling van de controlelijst ter bescherming van hun productie tegen opzettelijke manipulaties door alle gebruikers van de IFS Food.

Comparison of contents IFS Food version 5 and version 6

V5 1.

Senior Management Responsibility

V6 1.

Senior Management Responsibility

V5 2.

Quality Management System

V6 2.

Quality and FS Management System

2.1 HACCP

2.1 Quality Management

2.2 Documentation requirements

2.1.1 Documentation requirements

2.3 Record keeping

2.1.2 Record keeping

 

2.2 Food Safety Management System (HACCP)

V5 3.

Resource management

V6 3.

Resource management

V5 4.

Production process

V6.4

Planning and Production process

4.1 Contract review

 

4.1   Contract agreement

4.2 Product specification

4.2   Specifications and formula

4.3 Product development

4.3   Product development /

 

Product modification /

 

Modification of production process

4.4 Purchasing

4.4   Purchasing

4.5 Product packaging

4.5   Product packaging

4.6 Factory environment standards

4.6   Choice of location

 

4.7   Exteriors

 

4.8   Plant layout and process flows

 

4.9   Constructional requirements for

 

production and storage areas

4.7 Housekeeping and hygiene

4.10 Cleaning and desinfection

4.8 Waste / waste disposal

4.11 Waste disposal

4.9 Risk of foreign bodies

4.12 Risk of foreign material

4.10 Pest control

4.13 Pest monitoring / pest control

4.11 Receipt of goods and storage

4.14 Receipt of goods and storage

4.12 Transport

4.15 Transport

4.13 Maintenance and repair

4.16 Maintenance and repair

4.14 Equipments

4.17 Equipments

4.15 Process validation

 

4.16 Traceability

4.18 Traceability

4.17 GMO’s

4.19 GMO’s

4.18 Allergens

4.20 Allergens

V5 5.

Measures, analysis, improvements

V6 5.

Measures, analysis, improvements

V5 6.

Food defense

V6 6.

Food defense

Voor elk getoetst aspect wordt een A, B, C of D score afgegeven.

A = 20 punten: Volledig in overeenstemming met het criterium in de standaard
B =  15 punten: Bijna volledig in overeenstemming met het criterium, maar er werd een kleine afwijking vastgesteld
C =    5 punten: Slechts een klein gedeelte van het criterium is geïmplementeerd
D = 20 punten aftrek: Het criterium in de standaard is niet geïmplementeerd 

De KO’s zijn:

1.2.4

Directieverantwoordelijkheid

2.1.3.8

Monitoring systeem van elke CCP

3.2.1.2

Persoonlijke hygiëne

4.2.1.2

Grondstofspecificaties

4.2.2.1

Voldoen aan product/receptspecificaties

4.12.1

Beheersing vreemde delen

4.18.1

Traceerbaarheid

5.1.1

Interne audits

5.9.2

Procedure voor terugtrekken en recall

5.11.2

Corrigerende maatregelen

De eindscore wordt bepaald door het aantal bij de audit gehaalde punten te delen door het te behalen maximum aan punten en dit uit te drukken in procenten.

Bij KO-criteria is geen C-score mogelijk. Wanneer aan een KO-criterium een “D” wordt toegekend, wordt 50% van het mogelijke totale aantal punten afgetrokken; dit betekent automatisch dat de auditee “niet goedgekeurd” is voor IFS-certificatie. Een D-score op een niet KO-aspect leidt tot aftrek van 15% van het mogelijke totale aantal punten.Het certificaat op basisniveau wordt toegekend bij een score van minimaal 75% en acceptatie van het ingediende actieplan, bij een score van meer dan 95% en acceptatie van het ingediende actieplan vindt certificatie plaats op “hoger niveau”

MODIFICATIONS MADE TO IFS FOODSTANDARD VERSION 6

Chapter 1: Senior management responsibility

 

Interactive communication:

NEW

The company shall inform its customers, as soon as possible, of any issue related to product specification, in particular of all non conformity(ies) identified by competent authorities related to products, which could have, has or has had a defined impact on safety and/or legality of respective products, possibly including, but not limited to cautionary issues.

Chapter 2: Quality and food safety management system

MOD.

Record keeping: At minimum for one year after the shelf life

 

HACCP system

NEW

HACCP shall be reviewed and necessary changes shall be made when any modification is made in the product, process or any step

MOD.

Step 6, principle 1: Hazard analysis of all physical, chemical and biological hazards, including allergens

NEW

Checks of CCP`s monitoring records / Monitoring of CP`s and recording thereof

MOD.

Corrective actions for each CCP and CP

Chapter 3: Resource management

 

Procedures applicable to infectious diseases

MOD.

Measures to declare infectious diseases, when impact on food safety, and taking of respective actions

MOD.

Training and instruction : Implementation of documented trainings and/or instruction programs

 

Sanitary facilities, equipment for personnel hygiene and staff facilities

NEW

Rules and facilities for personnel belongings and for food brought to work

MOD.

Rules for toilets (positioning, correct ventilation, hand washing facilities)

MOD.

Specific requirements for hand washing facilities (potable water, liquid soap, appropriate equipment for hand drying)

NEW

If necessary: cleaning facilities for shoes/ protective clothing

Chapter 4: Production process

NEW

Specifications: If required by customer: formal agreement

MOD.

Formula / recipes: Compliance of formula/ recipe and technological requirements

 

Product development

NEW

Process to ensure compliance of labeling with legislation (destination country) and customer requirements

NEW

Validation of nutritional information on labeling (studies/ tests)

 

Trade of manufactured goods

NEW

Process for approving and monitoring suppliers / Process with clear assessement criteria

NEW

For private labels: approval process for pre-suppliers of finished or semi-finished products

 

Product packaging

NEW

Based on intended use, determination of key parameters

NEW

Labeling: legible, indelible and complying with agreed customer specifications

NEW

Regular checks on correspondence between labeling and packed products

 

Sub-contractors:
Already existing for storage and transport chapters
Extended to: maintenance and repair, cleaning and disinfection

Chapter 5: Measures, analysis, improvements

MOD.

Internal audits :Performance of internal audits, at least once a year, for activities which are critical to food safety and product specifications

NEW

Product analysis: Update of control plan, based on any internal or external information on product risks which may have an impact on food safety

 

Process validation and control

NEW

Definition of criteria for process validation and control

NEW

Performance of process validation using the collected data that are relevant to the product safety and the processes. Revalidation if necessary.

 

Quantity checking

NEW

Procedure to define compliance criteria for lot quantity checking (including tare, density etc.)

NEW

Recorded checks according to a sampling plan (representing lot)

NEW

Compliance of results with defined criteria (products to be delivered)

NEW

Legal approval of all equipment used for final checking

 

Management of incidents, product withdrawal, product recall

MOD.

Updated emergency contact details shall be available.
Permanent availability of one person of the company (liable to initiate the incident management)

Chapter 6: Food defence

 

Mandatory fields to be completed by the auditor in the audit report

NEW

Compulsory explanations for some requirements, even if „A“ scoring
Added value for every reader of the audit report
Improvement of the audit report`s significance and clearness

Good4Food Consultants kan u begeleiden naar een succesvolle implementatie van IFS Food Standard.