Food Standard

IFS

De IFS Food die is opgezet in nauwe samenwerking met de retail-sector, producenten, voedselverstrekkers en certificatie-instellingen.

Belangrijkste wijzigingen in de IFS Food versie 6.1 zijn:

  1. Toevoeging van foodfraude management
  2. Allergenenmanagement is uitgebreid met een aantal eisen

De KO’s zijn:

1.2.4

Directieverantwoordelijkheid

2.1.3.8

Monitoring systeem van elke CCP

3.2.1.2

Persoonlijke hygiëne

4.2.1.2

Grondstofspecificaties

4.2.2.1

Voldoen aan product/receptspecificaties

4.12.1

Beheersing vreemde delen

4.18.1

Traceerbaarheid

5.1.1

Interne audits

5.9.2

Procedure voor terugtrekken en recall

5.11.2

Corrigerende maatregelen

De eindscore wordt bepaald door het aantal bij de audit gehaalde punten te delen door het te behalen maximum aan punten en dit uit te drukken in procenten.

Voor elk getoetst aspect wordt een A, B, C of D score afgegeven.

A = 20 punten: Volledig in overeenstemming met het criterium in de standaard
B =  15 punten: Bijna volledig in overeenstemming met het criterium, maar er werd een kleine afwijking vastgesteld
C =    5 punten: Slechts een klein gedeelte van het criterium is geïmplementeerd
D = 20 punten aftrek: Het criterium in de standaard is niet geïmplementeerd

Bij KO-criteria is geen C-score mogelijk. Wanneer aan een KO-criterium een “D” wordt toegekend, wordt 50% van het mogelijke totale aantal punten afgetrokken; dit betekent automatisch dat de auditee “niet goedgekeurd” is voor IFS-certificatie. Een D-score op een niet KO-aspect leidt tot aftrek van 15% van het mogelijke totale aantal punten.Het certificaat op basisniveau wordt toegekend bij een score van minimaal 75% en acceptatie van het ingediende actieplan, bij een score van meer dan 95% en acceptatie van het ingediende actieplan vindt certificatie plaats op “hoger niveau”

Good4Food Consultants kan u begeleiden naar een succesvolle implementatie van IFS Food Standard.