EG-erkenning

Richtlijn EG 853/2004 regelt de voorwaarden voor EG-erkenning van dierlijke producten (0.a. productie, opslag en transport)

Voor bedrijven die nog niet met een hygiënecode werken, is nu het werken volgens een richtlijn verplicht. Dit geldt onder andere voor bedrijven die werkzaam zijn in de primaire sector waaronder akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, visserij en viskwekerij vallen.

Een ander belangrijk onderdeel van de hygiënewetgeving is dat alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeder produceren, verwerken, opslaan, vervoeren of verhandelen, verplicht zijn zich te laten registreren. Deze registratie vindt plaats door de NVWA.

De EG Verordening 853/2004 beschrijft wanneer een EG erkenning noodzakelijk is.
De bedrijfsactiviteiten bepalen of uw bedrijf al dan niet onder de erkenningsplicht valt.

De NVWA heeft een vragenlijst (beslisboom) gemaakt waaraan bedrijven hun activiteiten kunnen toetsen. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of een EG-erkenning nodig is.

Good4Food Consultants kan u adviseren welke maatregelen c.q. voorzieningen moeten worden getroffen om een voorlopige erkenning door het NVWA, gevolgd door een definitieve erkenning in tweede instantie te kunnen realiseren .