Systeembeheer

Het opzetten en invoeren van een kwaliteits- en voedselveiligheidsplan is een goede eerste stap naar een veilig productieproces en daarmee kwalitatief goede veilige eindproducten.
Maar de vervolgstappen zijn minstens zo belangrijk.

Elk systeem is namelijk regelmatig onderhevig aan wijzigingen, verbeteringen en aanpassingen.

En deze veranderingen moet goed en consequent worden vastgelegd.

Wijziging van grondstoffen of leveranciers ervan leidt tot aanpassing van de grondstofspecificaties en kan leiden tot gewijzigde recepturen en mogelijk zelfs tot eindproducten met een gewijzigde samenstelling met aanpassing van ingrediëntendeclaratie als gevolg.

Ook wijzigingen in het proces kunnen tot deze veranderingen leiden

Alle processen dienen te zijn vastgelegd in procedures of werkinstructies en deze moeten bij elke verandering worden beoordeeld op de noodzaak van aanpassing.

De voorgeschreven registraties moeten consequent worden getoetst op goede en volledige uitvoering en tijdige actie moet worden genomen om tekortkomingen zo snel mogelijk op te heffen.

En bovenal moet regelmatig worden getoetst of het ingestelde voedselveiligheidsplan inclusief gevarenanalyse en stroomschema’s nog overeenkomen met de praktijk van alledag en het vereiste niveau heeft om voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Kortom, na realisatie van de eerste stap begint pas het echte werk!

Mist u de tijd, mankracht of expertise om uw systeem goed update te houden?

Good4Food Consultants kan dit deskundig en adequaat van u overnemen of uw mensen bijstaan bij de uitvoering van deze taken.