Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Ieder bedrijf, dat voedingsmiddelen behandelt of verhandelt moet voldoen aan een groot pakket van algemene of specifieke voorschriften of maatregelen, die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Voor Nederlandse bedrijven gaat het hier om verordeningen en richtlijnen uitgevaardigd door de Europese Commissie en besluiten die zijn opgenomen in de Nederlandse warenwet. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de wettelijke bepalingen die gelden in het land waarin de producten op de markt worden gebracht.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is de overheidsorganisatie die in Nederland de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt.

Warenwet (bron nvwa.nl)

Zowel de richtlijnen van de Europese Commissie als de Warenwet kennen zogenaamde horizontale en verticale richtlijnen. Verticale richtlijnen geven voorschriften en bepalingen gericht op een bepaalde productgroep zoals bijvoorbeeld de richtlijnen voor cacao/chocolade, oliën, vetten, visserij producten, diepvries e.a.  Horizontale richtlijnen hebben betrekking op zaken van algemene aard die betrekking hebben op een breed scala aan producten en diensten met betrekking tot voedingsmiddelen, zoals onder andere proceshygiëne, etikettering, allergenenbeheersing, algemene productveiligheid, maximering verontreinigingen en traceerbaarheid (general foodlaw).

Belangrijke horizontale wetgeving is opgenomen in de EG-richtlijnen EG 852:2004 en EG 853:2004 inzake levensmiddelenhygiëne die in detail regelt welke maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen door ieder bedrijf dat voedingsmiddelen behandeld of verhandeld.

Een belangrijk element hierin is de verplichting tot het hebben en onderhouden van een goed werkend HACCP-systeem, waarmee alle denkbare risico’s met betrekking tot het voedingsmiddel en de behandeling ervan zijn geanalyseerd en waar nodig kritische beheersmaatregelen (CCP’s) zijn getroffen.