Wie is Good4Food?

Good4Food Consultants is een onafhankelijk adviesbureau, dat zich richt op zowel voedselproducerende als voedselverstrekkende bedrijven en organisaties (groothandels , industrie en dienstverlening), alsmede logistieke dienstverleners in de voedselketen (koel-/vrieshuizen en transporteurs).

Onze activiteiten zijn gericht op ondersteuning en begeleiding bij het opzetten, invoeren en onderhouden van kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen op basis van ISO 9001, ISO/FSSC 22000, BRC-GS Global Standards (food, packaging, storage & distribution e.a.), International Foodstandard (IFS), de IFS Logistic Standard, EG-erkenning(en), erkende hygiënecodes (HACCP), Fooddefense, foodfraude, SKAL, MSC, UTZ en overige erkende richtlijnen / warenwetgeving.

Daarnaast kunnen wij u adviseren bij het optimaliseren van deze systemen zodat deze een positieve bijdrage gaan leveren aan uw bedrijfsvoering.

Ook voor optimalisatie van uw processen kunt u een beroep op ons doen, evenals voor het opzetten en onderhouden van systemen voor de beheersing van recepturen, productspecificaties, voedingswaarde berekeningen en de daaruit voortvloeiende declaratieverplichtingen (etikettering).

Onze consultants hebben brede ervaring met het werken in verschillende organisaties, zowel op het gebied van voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagement alsmede het beoordelen van de verschillende systemen (auditing) en ervaring bij het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op product- en procesontwikkeling inclusief alle aspecten van managementtechnische training.

Hierdoor hebben de consultants meestal weinig moeite om de aan hen toevertrouwde opdracht zonder veel begeleiding te klaren.

Ook zijn onze consultants ervaren in het uitvoeren van pre-audits / 0-metingen ter voorbereiding op de certificeringsaudit volgens erkende richtlijnen, maar ook het uitvoeren van externe audits bij leveranciers en/of dienstverleners en het uitvoeren van interne audits  ten behoeve van onderhoud van bestaande kwaliteitssystemen behoren onder andere tot de dienstverlening.
Door de opgedane ervaring van de consultants ( die zowel is opgedaan in uitgeoefende functies in het bedrijfsleven als bij het begeleiden van diverse certificeringprojecten als consultant bij verschillende types voedselproducerende en/of voedselverstrekkende bedrijven) kan snel en adequaat advies c.q. ondersteuning worden geboden.

Deze ervaring wordt gestaafd door succesvolle certificering van veel voedselproducerende bedrijven en bedrijven in de diensverlenende sector, zoals koel-/vrieshuizen, groothandels, importeurs, transport/logistiek, waar voedselveiligheidseisen inmiddels sterk onder de aandacht zijn gebracht door aangescherpte wettelijke eisen.

Tevens is het mogelijk, dat wij u na een behaalde certificering blijven begeleiden om het systeem en het proces de aansluiting te laten behouden met de constant wijzigende inzichten met betrekking tot wetgeving, kwaliteit en veiligheid.