Werkwijze

Managementondersteuning

Projectmatige aanpak

Wij hanteren een projectmatige aanpak. Voor de uitvoering van het project wordt een projectplan opgesteld, aan de hand van de planning wordt bepaald hoeveel consultdagen er nodig zijn.

Tijdens dit traject worden er de volgende stappen genomen in de planning: inventarisatie, basiseisen, gevarenanalyse en risicoschatting, opstellen en/of aanpassen benodigde procedures, validatie, training, implementatie, verificatie, certificatie begeleiding.

Wij kunnen het management adviseren bij het beoordelen van bouwkundige situaties en de opstelling van proceslijnen e.a. en de eventueel daaraan verbonden risico’s en/of beperkingen met betrekking tot voedselveiligheid (routing, zonering). Ook bij de ontwikkeling van nieuwe processen kan onze expertise worden ingezet om een zo praktisch mogelijke voedselveilige opstelling van apparatuur en daaruit resulterende routing van producten en medewerkers tot stand te brengen.

Voedselveiligheid

Good4Food Consultants levert op het gebied van voedselveiligheid de volgende diensten:

 • Nulmeting van de huidige situatie.
 • Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsspecifiek voedselveiligheidssysteem.
 • Begeleiding bij het invoeren van het voedselveiligheidssysteem in de praktijk.
 • Aanvullende ondersteuning door voedselveiligheidstrainingen op de werkvloer.
 • Beoordeling van een door de opdrachtgever opgesteld voedselveiligheidssysteem.
 • Interne audits waarbij het voedselveiligheidssysteem periodiek wordt gecontroleerd op doelmatigheid.
 • Hygiëne-inspecties waarbij de uitvoering / naleving op hygiënerichtlijnen periodiek wordt gecontroleerd op doelmatigheid aan de hand van een door Good4Food Consultants ontwikkelde checklist.
 • Leveranciersaudits om te beoordelen of gekozen leveranciers een zodanig voedselveiligheidssysteem hanteren dat geen risico’s te verwachten zijn van door hen geleverde producten of diensten.
 • Opzetten en/of beoordelen van product- /grondstofspecificaties, etiketinfomatie, voedingswaarde berekeningen.
 • Opzetten en/of beoordelen van een gevaren analyse en risico beoordeling.
 • Opzetten en/of beoordelen van een allergenen managementsysteem.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij het opzetten van een fooddefense plan (voedselbescherming) en foodfraude risicobeoordeling
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij het verkrijgen van een EG-erkenning of registratie door NVWA.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij het invoeren van werkwijzen voor het voldoen aan nieuwe wetgeving en verordeningen.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij certificering van het voedselveiligheidssysteem onder andere HACCP, BRC Food, BRC S&D, IFS Logistics, IFS Food, ISO/FSSC 22000 enz.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij certificering van diverse keurmerken onder andere SKAL, MSC, UTZ, enz.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij het onderhoud van de verworven EG-erkenning of een behaald certificaat teneinde het behoud ervan zeker te stellen.
 • Opstellen en beheren van grondstof-/eindproductspecificaties ten behoeve van procesbeheer en etikettering (declaratieverplichtingen)
Staat de gevraagde dienstverlening er niet bij vermeld, neem dan gerust contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.