BRC-IoP (verpakking)

BRC GS heeft in samenwerking met The Institute of Packaging (IoP) criteria vastgelegd waaraan leveranciers van verpakkingsmaterialen moeten voldoen die leveren aan producenten van levensmiddelen (private label) en detailhandelsbedrijven.
 
In totaal zijn er 242 aandachtspunten opgenomen in deze norm.

De BRC -GS IoP wordt onderverdeeld in de drie categorieën:

Categorie 1:

Verpakkingen die in direct contact komen met hoogrisico producten (zogenaamde primaire verpakkingsmaterialen).

Categorie 2:

Verpakkingen voor hoogrisico producten die hiermee niet in direct contact komen.

Categorie 3:

Verpakkingen voor producten met een laag risico met betrekking tot hygiëne.

Afhankelijk van de categorie is er voor de leveranciers van verpakkingsmateriaal een specifieke checklist.

 

Aspecten die belangrijk zijn voor de BRC-GS IOP standaard:

 •  gevaren- en risicoanalyse per processtap;
 •  bewaken van kritische punten in het productieproces door middel van beheersplan;
 • hygiëne van het personeel;
 • onderhoud en staat technische installaties;
 • product- en procesbeheersing;
 • inrichting en reiniging van de infrastructuur.

Speciale aandachtpunten zijn verder:

 • Management Commitment en continue verbetering
 • Klantgerichtheid en contractbeoordeling
 • Procesveiligheid
 • Productontwerp en –ontwikkeling
 • In-line testapparatuur

Good4Food Consultants kan u begeleiden naar een succesvolle implementatie van BRC-GS IoP.