Allergenen

De wetgeving etikettering allergenen is gebaseerd op de verordening EG 1169-2011 (Richtlijn 2000/13  ingetrokken), die is aangepast en uitgebreid in EG-richtlijnen. Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving moeten alle ingrediënten van een samengesteld ingrediënt in de ingrediëntendeclaratie op het etiket worden vermeld teneinde sluitende informatie omtrent de aanwezigheid van allergenen mogelijk te maken, tenzij het samengestelde ingrediënt onder de uitzonderingsregel van de 0%-regel valt. Uitzondering op deze regel zijn de volgende samengestelde ingrediënten (mits zij minder dan 2% van het eindproduct uitmaken): vetproducten (o.a. margarine), chocolade, vruchtennectar, jam (en jamproducten), geheel of gedeeltelijk gehydrateerde melkproducten en gedistilleerde dranken. 

Allergenen die op het etiket moeten worden vermeld zijn:
1. Gluten bevattende granen (tarwe, haver, rogge, gerst, spelt, kamut)
2. Schaaldieren
3. Eieren
4. Vis
5. Pinda en producten op basis van pinda
6. Soja
7. Melk incl. lactose
8. Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten)
9. Selderij
10. Mosterd
11. Sesamzaad
12. Zwaveldioxide en sulfiet (bij meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l.)
13. Lupine
14. Weekdieren

Ook alle producten die van bovengenoemde allergenen zijn afgeleid moeten op in de ingrediéntendeclaratie worden vermeld zoals bijv. sojamelk, lactose, caseïne enz. Onverpakte producten hoeven niet te worden geëtiketteerd.

De invoering per 13-12-2014 van verordening EG 1169-2011 (Richtlijn 2000/13  ingetrokken) heeft grote invloed op de etikettering van zowel verpakte voedings-middelen als ook op voedingsmiddelen, die vanaf die datum worden verstrekt door cateraars, instellingskeukens, restaurants, horeca en ambachtelijke bedrijven. Dit vanwege de in de wet opgenomen verplichting tot het verstrekken van allergeneninformatie over hun producten. Dit geldt ook voor zg. verkoop op afstand (zoals webshops).

Door de Europese overheid is gekozen voor deze 14 allergenen, omdat hiervan wetenschappelijk is bewezen, dat ze allergische reacties kunnen veroorzaken bij consumenten, die hiervoor bevattelijk zijn. Vanwege het Europese karakter van de richtlijn is ook vermelding verplicht gesteld van allergenen, die in Nederland weinig allergische klachten geven maar in andere Europese landen wel voor veel mensen een probleem zijn. Mosterd is bijv. in Frankrijk een product met veel allergische reacties, terwijl deze in Nederland maar weinig voorkomen. In totaal zijn ca. 40 producten bekend met allergene eigenschappen, waarvan slechts deze 14 in de wet zijn opgenomen.
De richtlijn noemt ook uitzonderingen die niet vermeld hoeven te worden op het etiket, omdat deze stoffen niet meer als allergeen beschouwd worden. 

Onder versleping verstaan we onbedoelde aanwezigheid van heel kleine hoeveelheden (sporen) van allergenen in levensmiddelen, die niet hoeven te worden gedeclareerd. Ingeval het gevaar van versleping niet is uit te sluiten vermelden steeds meer producenten een extra waarschuwing op de verpakking zoals:” is geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt.”

Good4Food Consultants kan u ondersteunen en adviseren bij het vaststellen van de allergenenrisico’s in uw proces, als ook de opzet van een systeem om ongewenste versleping van allergenen te minimaliseren.