Voorstel tot het vermelden van twee houdbaarheidsdata op verpakkingen.

Ongeveer de helft van al het voedsel in de Europese Unie afkomstig uit de hele voedselketen belandt bij het afval, terwijl bijna 80 miljoen Europese burgers onder de armoede grens leven. Daarom verzoekt het Europees Parlement de lidstaten en de Europese Commissie om meer duidelijkheid te scheppen omtrent de betekenis van data op etiketten, waardoor consumenten beter het verschil begrijpen  tussen het kwaliteitsgerelateerde begrip “ten minste houdbaar tot” en het veiligheidsgerelateerde  begrip “te gebruiken tot”. Supermarkten kunnen producten die de uiterste houdbaarheidsdatum naderen of voedingsmiddelen met beschadigde verpakkingen verkopen tegen lagere prijzen zolang de “te gebruiken tot” datum niet is verstreken. Dit is één van de maatregelen die het Europees Parlement (EP)voorstelt in een niet-wetgevende resolutie om actie te ondernemen tegen voedselverspilling in de Europese Unie.

Info:http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf