Uitspraak EFSA over voedselveiligheid van kleurstoffen

Het panel van de EFSA (European Food Safety Authority),dat zich bezighoudt met de voedselveiligheid van kleurstoffen en andere additieven in levensmiddelen heeft 6 kleurstoffen opnieuw beoordeeld vanwege bezorgdheid m.b.t. de veiligheid ervan met name omtrent veronderstelde gedragsverandering bij kinderen.

Op basis van beschikbaar wetenschappelijk bewijs trekt EFSA de conclusie, dat de ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) van chinolinegeel (E104), zonnegeel FCF (E110) en ponceau 4R (E124) voor zowel kinderen als volwassenen dient te worden verlaagd. Voor de kleurstoffen tartrazine (E102), azorubine (E122) en allurarood AC (E129) geldt dit niet, omdat volgens de EFSA uit de momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens niet aantoonbaar is, dat een oorzakelijk verband bestaat tussen deze afzonderlijke kleurstoffen en mogelijke effecten op het gedrag. Meer info: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/scdoc/1327.htm  (ook ……1328.htm t/m ……1332.htm )