Gewijzigde maximale stralingsniveaus voor levensmiddelen

Verordening (EU) nr. 297/2011 bevat bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima op 11 maart 2011. 

Op 11 april 2011 is die verordening gewijzigd met een tweetal aanvullingen: 
– een nieuwe Bijlage II met maximale stralingsniveaus voor levensmiddelen (in Bq/kg); 
– een verbod op de handel in levensmiddelen die niet aan bijlage II voldoen. 

Door middel van een rectificatie is Bijlage II vervolgens gewijzigd voor wat betreft de verwijzing naar Euratom verordeningen in de voetnoten bij bijlage II. 

Voorts heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt dat het verboden is te handelen in strijd met Verordening 297/2011, op grond van artikel 2, derde lid, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen en artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen