Aanpassing normen voor aflatoxinen in bepaalde producten

Informatie uit recente wetenschappelijke adviezen geven aanleiding tot het wijzigen van maximumgehalten voor aflatoxinen in bepaalde levensmiddelen.

In EG-richtlijn 165/2010 wordt hiertoe ter aanvulling op de richtlijn EG1881/2006 een verdere uitsplitsing gemaakt in de categorie noten met bijbehorende maximumgehalten en worden bij specerijen mengsels van specerijen die één of meer van de al genoemde specerijen bevatten toegevoegd.

Meer info: Aflatoxine