Storage & Distribution

BRC – opslag & distributie

BRC Standard Storage and Distribution is gepubliceerd als tegenhanger van de IFS Logistic Standard, kortweg ILS.

De BRC Storage and Distribution bevat alle logistieke activiteiten zoals laden en lossen, transport, opslag, afhandeling en distributie en is toepasbaar voor alle soorten transport zoals vrachtwagens, treinen, schepen, vliegtuigen of andere vormen van transport.

Het kan worden toegepast voor zowel voedingsmiddelen als niet-voedingsmiddelen.

De norm is onderverdeeld in vier modules:

  • Opslag;
  • Distributie;
  • Groothandel;
  • Ompakken.

De modules Opslag en Distributie kunnen afzonderlijk worden gecertificeerd. Dit geldt niet voor de modules Groothandel en Ompakken, die alleen in combinatie met de module Opslag kan worden gecertificeerd.

Voor de modules Opslag en Distributie worden specifieke eisen gesteld aan de gevaren- en risico-analyse en aan de aspecten als kwaliteitszorg , interne audits, leveranciersbeoordelingen, traceability, recallprocedure en klachtenafhandeling.

In de module Opslag worden eisen gesteld met betrekking tot het opslagproces zoal bijvoorbeeld scheiding van de ruimte voor batterijopladers en de opslagruimtes, roetfilters op dieselheftrucks (alleen bij non-food toegestaan!), goede bereikbaarheid voor het reinigen van stellages waarop de pallets worden opgeslagen. Sieraden mogen worden gedragen als er geen direct besmettingsrisico is.

In de module Distributie (=transport) worden specifieke eisen gesteld met betrekking tot vrachtauto’s met koeling, waarbij moet worden vastgelegd wie toegang mag hebben tot deze vrachtwagens.

Hier zijn geen voorschriften met betrekking tot sieraden en haarnetjes. Wel wordt concreet vereist dat alle vrachtwagens zijn opgenomen in een gecontroleerd schoonmaakschema.

In de module Groothandel worden eisen gesteld aan het inkoopproces, productontwikkeling, productspecificaties en productonderzoeken, zoals ook in de BRC Global Food.

In de module Ompakken worden eisen gesteld aan contractuele regelingen, verpakken op contract, productcontrole, hoeveelheidcontrole inspecties, lay-out van het gebouw, productrouting en productscheiding. Deze module is bedoeld voor opslag- en distributiebedrijven die alleen voorverpakte consumentenproducten ompakken in andere handelseenheden of alleen pallets in-, op- en uitslaan en niet voor bedrijven die consumentenproducten herverpakken.

Voor opslagbedrijven, distributiebedrijven en groothandels kan een reden om van BRC Food naar de BRC opslag en distributie over te stappen zijn dat deze laatste meer concreet gericht is op deze sectoren.

Good4Food Consultants kan u begeleiden naar een succesvolle implementatie van BRC Storage & Distribution.