EHEDG

Richtlijnen voor machines in de voedingssector.

Machines, die worden gebruikt in de voedingssector moet haast vanzelfsprekend voldoen aan eisen m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid. De gebruikte materialen bij de machinebouw moeten garanderen, dat geen ongewenste delen hiervan in het product terecht kunnen komen. Ook moet de machine zo zijn geconstrueerd, dat zich geen product kan ophopen in dode hoeken of uiteinden, waardoor ongewenste uitgroei van micro-organismen kan ontstaan. En verder moet de machine na productie snel kunnen worden gedemonteerd voor reiniging en desinfectie en daarna snel en foutloos weer in elkaar worden gezet.

De EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) schrijft, vanuit de industrie, de normen voor waaraan apparaten in de voedingssector moeten voldoen om hygiënisch produceren toe te laten.
EHEDG promoot de hygiëne tijdens de verwerkingen en verpakking van voedingsmiddelen als samenwerkingsverband tussen de grote voedingsmiddelenbedrijven, de apparatenbouwers, de onderzoeksinstellingen en de overheidsinstanties. Zij is vergelijkbaar met de Amerikaanse 3-A (Triple A).

Vanaf 1970 erkende men de noodzaak om over installaties te beschikken die gedurende langere aaneengesloten tijd konden produceren zonder de noodzakelijke reiniging en desinfectie.
In de VS was de 3-A de koploper inzake het opstellen van hygiënenormen aan procesapparatuur en in Europa waren bedrijven als Kraft, Heinz, Nestlé en Unilever, die elk hun eisen stelden met betrekking tot hygiëne van productieapparatuur. De Camden Food & Drinks Research Association vormde in 1984 de eerste ‘(EHEDG) Main Group’ samengesteld uit vertegenwoordigers uit de machine-industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de onderzoeksinstituten, een aantal universiteiten en vertegenwoordigers van de overheid.

De Europese Commissie heeft CEN (Comité Européen de Normalisation) en CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electronique) opdracht gegeven normen en standaarden op te stellen voor het ontwerp van voedingssector geschikte apparatuur.
EHEDG is vertegenwoordigd in de technische commissie ‘Food Processing Machinery, safety and hygienic specifications’ van de CEN , die voor het opstellen van de specifieke normen de EHEDG-aanbevelingen als uitgangspunt neemt.
Een fabrikant die machines produceert aan de hand van de EHEDG-norm, mag er dus van uitgaan dat de apparatuur ook aan de wettelijke eisen voldoet. Bovendien verplichten de meeste richtlijnen tot het meeleveren van een uitgebreide gebruikshandleiding met alle informatie die de gebruiker nodig heeft om veilig met het product te kunnen omgaan.