BRC

De BRC heeft bij versie  6 van de richtlijn BRC Global Standard Food d.d. 1 juli 2011 de benaming BRC laten vallen in de hoop te kunnen komen tot acceptatie van een echte wereldwijde standaard.

Inhoud

De standaard kent zeven hoofdaandachtsgebieden die elk weer zijn onderverdeeld te weten:

  1. Senior management commitment en continue verbetering.
  2. Het voedselveiligheidsplan-HACCP
  3. Voedselveiligheid en het kwaliteitsmanagementsysteem (algemene eisen, kwaliteitsbeleid, kwaliteitshandboek, organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, contractbeoordeling en klantgerichtheid, interne auditing, inkoop en leveranciersbeoordeling, algemene documentatie-eisen, corrigerende en preventieve maatregelen, traceerbaarheid, klachtenafhandeling en incident-management/recall)
  4. Normen (buitenterrein, veiligheid, bedrijfsgebouwen, nutsvoorzieningen, apparatuur, onderhoud, personeelsvoorzieningen, productcontaminatie risico’s, huisregels en hygiëne, afval(verwijdering), ongediertebestrijding en opslag en transport.
  5. Productbeheersing (productontwerp/-ontwikkeling, eisen aan specifieke materialen (allergenen en gekenmerkte producten), detectie productvreemde delen, productverpakking, productinspectie, laboratoriumonderzoek, beheersing producten met tekortkomingen en product vrijgave).
  6. Procesbeheersing (operationele beheersing, hoeveelheidscontrole (gewicht, volume, aantal), kalibratie en beheer van bewakingsinstrumenten).
  7. Personeel (training, toegang en verplaatsing van personeel, persoonlijke hygiëne, medisch onderzoek, beschermende kleding)

De nieuwe norm kent vijftig extra eisen, waarvan het ‘doorlopend voldoen aan de norm’ aantoonbaar moet zijn middels managementrapportages e.d. De eisen voor managementcommitment zijn verzwaard en het aantal HACCP-eisen is sterk toegenomen om beter te voldoen aan de Codex-richtlijn. Elke CCP moet worden gevalideerd evenals de gebruikte materialen die rechtstreeks met het product in contact komen. Bedrijven moeten door middel van risico-analyse zelf onderbouwen in hoeverre aan bepaalde basisvoorwaarden moet worden voldaan. Bedrijfsveiligheid (‘security’) maakt zijn definitieve intrede in de nieuwe norm. Ook zijn de eisen ten aanzien van de beheersing van allergenen uitgebreid. Daarbij moeten bedrijven aantonen dat de continuïteit van de leveringen gewaarborgd is in het geval van calamiteiten. Over de hele norm bekeken neemt het aantal gedocumenteerde procedures dan een bedrijf moet implementeren toe.

Het British Retail Consortium heeft naast de BRC voor voedselveiligheid, ook de BRC voor opslag en distributie en de BRC-IoP opgesteld. Deze laatste standaard is in eerste instantie primair bedoeld voor producenten van verpakkingsmaterialen voor voedingsmiddelen. Daarnaast kan de standaard ook worden toegepast op vergelijkbare producten die in contact met voedsel komen zoals wegwerpbestek, aluminiumfolie en plastic drinkbekers.

Good4Food Consultants kan u begeleiden naar een succesvolle implementatie van zowel BRC Global Food Standardals ook de BRC voor opslag en distributie.